Etädiagnostiikan edelläkävijä

cropped-Logo1.png

Langaton etädiagnosointi terveydenhuollon yksiköissä, työpaikoilla ja kodeissa

73Healthin langattomat etädiagnostiikka laitteet eli elektorinen stetoskooppi, otoskooppi, pulssioksimetri, verenpainemittari sekä lämpömittari.
 

Mahdollistamme etädiagnosoinnin terveydenhuollon yksiköissä, työpaikoilla ja kodeissa

Etävastaanotolla tarkoitetaan verkossa tapahtuvaa vastaanottoa, jossa terveyspalveluiden ammattilainen (lääkäri, sairaanhoitaja, psykologi, fysioterapeutti ja muut terveydenhuollon ammattilaiset) ja asiakas kohtaavat videoneuvotteluyhteyden välityksellä.

Etädiagnostiikalla tarkoitetaan tapahtumaa, jossa pyritään selvittämään, diagnosoimaan oire tai ongelma etäältä. Sen sijaan, että asiakas olisi samassa tilassa terveyspalveluiden ammattilaisen kanssa, etädiagnostiikan avulla määritetään oireiden perusteella tehty päätelmä, diagnoosi, oireiden aiheuttajasta internetin yli etänä.

73Health -etädiagnostiikka tuo etähoidon aivan eri tasolle kuin pelkkä videoneuvotteluyhteys. 73Health -etädiagnostiikan laitteet on integroitu videoneuvotteluyhteyteen siten, että lääkäri – ja potilas/asiakas – kumpikin näkevät reaaliajassa mittauksien tulokset.

Olemme rakentaneet ja yhdistäneet etähoidon tekniset ratkaisut SAAS-palveluiksi ja tarjoamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme etävastaanoton ja etädiagnostiikan tekniset ratkaisut ja näihin liittyvät lisäpalvelut kuten koulutuksen ja loppuasiakkaiden teknisen tuen.

Etädiagnostiikan laitteita käytetään – langattomasti ja suoraan internetin yli – luomallamme verkkopohjaisella SAAS-ohjelmistolla.

Ohjelmisto on hybridipohjainen ja sen ohjelmoinnissa on käytetty markkinajohtavia ratkaisuja. Ohjelmistoa ei tarvitse asentaa terveydenhuollon yksikön tietokoneille, vaan se toimii suoraan yleisimmissä verkkoselaimissa (esimerkiksi Google Chrome). Näin vältytään ylläpitotarpeilta ja yhteensopivuus- ja käyttöoikeusongelmilta.

Ohjelmisto ei sisällä potilastietojärjestelmää tai potilas/asiakasrekisteriä eikä ohjelmisto tallenna mitään tapahtumia. Lääkäri vie ohjelmiston välityksellä saamansa etädiagnostiikan mittaustulokset terveydenhuollon yksikön omaan potilastietojärjestelmään. Mitään päällekkäisyyksiä ei ole ja terveydenhuollon ammattilainen käyttää itselleen jo ennestään tuttuja järjestelmiä, joten etädiagnostiikan adaptointi toimintaan käy helposti.

Ratkaisumme toiminnallinen toteutus on jaettu kolmeen osaan: 1) etävastaanottoa varten kuva ja ääniyhteys potilaan/asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välille, 2) Bluetooth (low energy) Web API -yhteys diagnostiikkalaitteisiin, joilla voidaan tutkia potilaan/asiakkaan terveystilannetta etänä ja nähdä laitteiden ilmoittamat arvot saman aikaisesti asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen kuvaruudulla ja 3) potilaan/asiakkaan terveydentilaa mittaavat automatisoidut kyselylomakkeet ja tulosten näyttäminen samaan aikaan asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen kuvaruudulla.

Suojaamme ratkaisujamme patentointien ja mallisuojauksen keinoin.

Yhtiö on luonut yhteistyössä maailman johtavien terveydenhuollon diagnostiikkalaitteiden valmistajien kanssa etädiagnostiikkaan laitepaketin, joka on luotettava, helppo ja turvallinen käyttää. Laitteet tulevat Ranskasta, Yhdysvalloista, Kiinasta ja Sveitsistä. Laitteita valmistetaan erittäin suuria määriä ja ne testataan ennen asiakkaille toimittamista sekä tehtaiden että yrityksen omissa testeissä. Jokainen laitemalli on kliinisesti testattu ja CE-merkitty.
Laitteet toimivat täysin automaattisesti. Laitteet ovat langattomia, jolloin niiden käyttäminen on helppoa eivätkä johdot estä tai häiritse tutkimusta.

73Heatlh -etädiagnostiikan laitteet ovat:

Elektroninen happisaturaatio- ja pulssimittari, SpO2%, mittaus sormenpäästä, automaattinen käyttö, tieto siirtyy reaaliaikaisesti lääkärin nähtäväksi, akku, 400 mittauskertaa ilman latausta, CE ISO, Bluetooth

Elektroninen verenpainemittari, olkavarsi, oskillometrinen verenpaineen ja pulssin mittaaminen mmHg, automaattinen käyttö, tieto siirtyy reaaliaikaisesti lääkärin nähtäväksi, akku, 1000 mittauskertaa ilman latausta, CE ISO BSCI ROHS, Bluetooth

Elektroninen stetoskooppi, kehon sisäisten äänien kuuntelu, sydän-, keuhko-, suolistoäänet, tieto ja äänet siirtyvät reaaliaikaisesti lääkärin nähtäviksi ja kuultaviksi, 60dB Max 110dB, 6 tasoa, akku, 180 tuntia stand-by, CE ISO, Bluetooth

Elektroninen otoskooppi, korvakäytävän, tärykalvon ja sierainten tutkimus, 15x – 50x suurennos, 720 x 480 resoluutio, 30 kuvaa sekunnissa, säädettävä valaistuksen voimakkuus, automaattinen käyttö, tieto siirtyy reaaliaikaisesti lääkärin nähtäväksi, akku, 500 mittauskertaa ilman latausta, CE ISO, WiFi

Elektroninen lämpömittari, Celsius/Fahrenheit, infrapunamittaus korvasta, automaattinen käyttö, tieto siirtyy reaaliaikaisesti lääkärin nähtäväksi, akku, 500 mittauskertaa ilman latausta, CE ISO, Bluetooth

Videokamera ja mikrofoni, full-HD kuva, stereoääni, automaattinen, CE ISO, Bluetooth/USB

Kyselylomakkeet, langaton näppäimistö, asiakas voi vastata käypähoitosuosituksen mukaisiin kyselyihin (mm. masentuneisuus, alkoholinkäyttö, diabetes) reaaliaikaisesti, automaattinen tulosten koostaminen, CE ISO, Bluetooth/USB

Yrityksen lääketieteelliset asiantuntijat ja pilottiasiakkaat seuraavat jatkuvasti etähoidon kehitystä, ja tarpeiden mukaan uusia laitteita on mahdollista lisätä palveluun.

Sairauksien ja oireiden diagnosoinnissa käytetään apuvälineenä standardoituja ja testattuja kyselylomakkeita. Suurin osa näistä lomakkeista on tällä hetkellä ainoastaan paperiversioina.

Nykyisellään terveydenhuollon ammattilainen antaa paperilomakkeen asiakkaalle/potilaalle ja asiakas/potilas täyttää lomakkeen. Tämän jälkeen lomaketiedot pitää käsin siirtää tietokoneelle tai laskea tulokset käsin. Tähän kuluu vastaanotolla paljon aikaa ja turhaa työtä, voi jopa käydä niin, että työläyden takia lomakkeita ei tule edes käytettyä. Etävastaanotoilla näitä lomakkeita ei edes järkevästi pysty tällä hetkellä käyttämään. On hyvin olennaista, että lääkäri saa vastauksen kyselyyn jo heti vastaanotolla eikä vasta sen jälkeen, sillä tulos ohjaa jatkohoitoa ja -tutkimuksia, lääkitystä ym. heti oikeaan suuntaan. 

 73Health -etädiagnostiikka mahdollistaa lomakkeiden käyttämisen etävastaanotolla. Terveydenhuollon ammattilainen valitsee lomakkeen, jolloin potilas/asiakas saa kysymykset vastattavakseen sähköisesti. Terveydenhuollon ammattilainen saa heti yhteenvedon vastauksista automaattisesti käyttöönsä.

73Health -etädiagnostiikassa käytettävät lomakkeet ovat ns. Käypähoito-suositusten mukaisesti valideja lomakkeita. Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.  Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella. 

Olemme valinneet erityisesti yleis- ja työterveyslääkärin kannalta tärkeät Käypähoito- suositukset, joissa kyselylomakkeet ovat keskeinen osa diagnostiikkaa. Valitsemamme suositukset ovat:

Ahdistuneisuushäiriöt Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 07.01.2019 

Alaselkäkipu Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 05.05.2017 

Alkoholiongelmaisen hoito Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 21.08.2018 

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 04.04.2019 

Depressio Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 11.03.2021 

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 02.03.2020 

Kaksisuuntainen mielialahäiriö Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 11.02.2021 

Tyypin 2 diabetes Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 18.05.2020 

Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla) Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 26.11.2021 

Virtsan karkailu (naiset) Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 05.09.2017 

73Health-liiketoiminta perustuu innovatiivisuuteen, substanssialueen kovaan osaamiseen, konseptointiin, operatiiviseen ketteryyteen, kustannustehokkuuteen, edulliseen asiakashintaan ja asiakaslähtöiseen ratkaisujen esittämiseen.

Seuraavassa on lueteltuna joitakin keskeisiä innovaatioita ja kilpailutekijöitä:

SAAS-palvelu suoraan internet-selaimessa. Ei asennettavia ohjelmistoja, ei ylläpidon päivityksiä. Toimii kaikilla päätelaitteilla.

Langattomuus. Ei johtosykkyröitä, ei jatkojohtoja.

Kattavat laitteet. Kaikki tarvittava. Lääkäreiden määrittelemä paketti.

Ensimmäisenä kotikonsepti: lääkäriin kotisohvalta

Yritysten omat etälääkäripisteet.

Terveydenhuollon kyselylomakkeet.

Nopea ja tehokas asiointi etänä. Terveydentilan määrittäminen etänä.

Markkinoiden paras asiakaskokemus.

Markkinoiden paras lääkäri & hoitajakokemus

Vähennetään matkustamiseen kulutettua aikaa

Sairaspoissaolojen vähentäminen jopa 60%

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpito

Yrityskuvan myönteinen kehittyminen

Etädiagnostiikan laitteistot

Pulssioksimetri

Elektroninen happisaturaatio- ja pulssimittari, SpO2%, mittaus sormenpäästä, automaattinen käyttö, tieto siirtyy reaaliaikaisesti lääkärin nähtäväksi, akku, 400 mittauskertaa ilman latausta, CE ISO, Bluetooth

 

Verenpainemittari

Elektroninen verenpainemittari, olkavarsi, oskillometrinen verenpaineen ja pulssin mittaaminen mmHg, automaattinen käyttö, tieto siirtyy reaaliaikaisesti lääkärin nähtäväksi, akku, 1000 mittauskertaa ilman latausta, CE ISO BSCI ROHS, Bluetooth

Stetoskooppi

Elektroninen stetoskooppi, kehon sisäisten äänien kuuntelu, sydän-, keuhko-, suolistoäänet, tieto ja äänet siirtyvät reaaliaikaisesti lääkärin nähtäviksi ja kuultaviksi, 60dB Max 110dB, 6 tasoa, akku, 180 tuntia stand-by, CE ISO, Bluetooth

Otoskooppi

Elektroninen otoskooppi, korvakäytävän, tärykalvon ja sierainten tutkimus, 15x – 50x suurennos, 720 x 480 resoluutio, 30 kuvaa sekunnissa, säädettävä valaistuksen voimakkuus, automaattinen käyttö, tieto siirtyy reaaliaikaisesti lääkärin nähtäväksi, akku, 500 mittauskertaa ilman latausta, CE ISO, WiFi

Lämpömittari

Elektroninen lämpömittari, Celsius/Fahrenheit, infrapunamittaus korvasta, automaattinen käyttö, tieto siirtyy reaaliaikaisesti lääkärin nähtäväksi, akku, 500 mittauskertaa ilman latausta, CE ISO, Bluetooth

Lomakkeet

Kyselylomakkeet, langaton näppäimistö, asiakas voi vastata käypähoitosuosituksen mukaisiin kyselyihin (mm. masentuneisuus, alkoholinkäyttö, diabetes) reaaliaikaisesti, automaattinen tulosten koostaminen, CE ISO, Bluetooth/USB