Etädiagnostiikan edelläkävijä

SAAS- palveluna toimivalla 73Health etäteknologialla oikeat diagnoosit laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti​

Kokonaisratkaisumme on edullisin tapa hoitaa etähoidon etädiagnostiikka. Etädiagnostiikka ei korvaa vaan täydentää.

73Health SAAS-palvelu vapauttaa!

Kuluttajat haluavat lääkäripalvelua suoraan koteihinsa. Ja taas toisaalta palveluiden keskittyessä kasvukeskuksiin etädiagnostiikka on maaseutujen sotepalveluiden ytimessä. Hoitovelan kasvun hidastaminen ja sen pienentäminen edellyttää ketteriä ja hoitohenkilökunnan työtä joustavoittavia elementtejä. Käynnissä on iso transformaatio

Lääkärit ja sairaanhoitajat ovat suunnitelleet palvelumme yhdessä teknologia- ja tietoturva-ammattilaisten kanssa. Olemme etädiagnostiikan edelläkävijä. Toimitamme kattavat, luotettavat, täysin langattomat laitteet. Ei ohjelmistojen asennuksia, ei päivityksiä. Ei ongelmia palomuureista eikä käyttöoikeuksista. Ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä, mitä ratkaisumme tarkoittaisi juuri teidän kohdallanne.

Teemu Nikkanen, toimitusjohtaja

73Health - Hoitaja-avusteinen etävastaanotto

Hyvän hoidon toimintaympäristöä halutaan kehittää kokonaisuutena

Pandemiasta seurasi maailmanlaajuinen katalyytti digimuutokselle terveyspalveluiden osalta. Pandemia on merkittävästi kiihdyttänyt etäpalveluiden kysyntää ja digitalisaation vaatimusta.

Myös kuluttajien palveluodotukset ja ostotottumukset ovat muuttuneet ja muuttuvat merkittävästi. Kuluttajat haluavat tulevaisuudessa palvelua suoraan koteihinsa. Palvelutuotannon muodot, joissa palvelu tuotetaan kansalaisten koteihin sähköisesti, ovat tulevaisuutta.

Suomessa ja Euroopassa on suuri tarve tuottaa terveydenhuollon palveluita entistä tehokkaammin. Etäpalveluista ja näihin liittyvästä etädiagnostiikasta odotetaan terveydenhuoltoon mullistajaa (“game changer”) niin Suomessa kuin koko Euroopassa.

Etädiagnostiikka ei korvaa, vaan täydentää ja mahdollistaa.

Yhdistämme etähoidon tekniset ratkaisut SAAS-palveluksi ja tarjoamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme etävastaanoton, etädiagnostiikan ja autodiagnosoivan seurannan tekniset ratkaisut ja näihin liittyvät lisäpalvelut kuten koulutuksen ja loppuasiakkaiden teknisen tuen.

Hoitaja-avusteinen etävastaanotto

Asiakas saapuu terveydenhuollon yksikköön tai asiakkaan työpaikalla olevaan vastaanottotilaan. Hoitaja on paikalla avustamassa asiakasta ja lääkäri hoitaa vastaanoton etänä. Hoitaja auttaa kaikissa toimenpiteissä ja lääkäri näkee ja kuulee kaiken reaaliaikaisesti. 73Health -etädiagnostiikka mahdollistaa sen, että lääkäri voi etänä mm. katsoa asiakkaan korviin ja suuhun ja kuunnella sydän- ja hengitysäänet.

Asiakkaan oma käyttö terveydenhuollon yksikössä

Asiakas saapuu lääkärikeskukseen, tyhjään vastaanottohuoneeseen. Lääkäri hoitaa vastaanoton etänä ja lääkäri voi olla vaikkapa Tampereella ja asiakas Jyväskylässä. Asiakas käyttää itse 73Health -etädiagnostiikan laitteita lääkärin ohjeiden mukaan. Etätutkimusta tehtäessä voidaan mm. mitata asiakkaan lämpötila, katsoa asiakkaan korviin ja suuhun ja kuunnella keuhkoäänet – ja etälääkäri näkee ja kuulee kaiken omalta tietokoneeltaan. Etädiagnostiikka täydentää hienolla tavalla etähoitoa.

Asiakkaan oma käyttö työpaikalla

Asiakas saapuu työpaikallaan olevaan tilaan, jonka työnantaja on varannut etälääkärin vastaanottoja varten. Vastaanotto ei ole pelkkä videoneuvotteluyhteys, vaan sisältää 73Health -etädiagnostiikan. Työntekijät pääsevät nopeasti työterveyslääkärin vastaanotolle, lääkärin työaika käytetään tehokkaasti ja luotettava, tehokas etädiagnostiikka vähentää sairaspoissaoloja. Tämä malli sopii erityisen hyvin työnantajille, jotka haluavat panostaa työntekijöidensä työterveyteen ja samalla rakentaa yrityskuvaansa.

Asiakkaan oma käyttö kotisohvalta

Kuluttajat haluavat lääkäripalvelua suoraan koteihinsa, etädiagnosointia omalta kotisohvaltaan. Asiakas avaa kotoaan etäyhteyden lääkärille. Asiakas käyttää itse 73Health -etädiagnostiikan laitteita. Tutkimusta tehtäessä voidaan mm. mitata asiakkaan lämpötila, katsoa asiakkaan korviin ja suuhun ja kuunnella keuhkoäänet – ja etälääkäri näkee ja kuulee kaiken omalta tietokoneeltaan. Etädiagnosointi mahdollistaa etähoidon tarjoamisen ja saavutettavuuden mistä tahansa. Säästetään luontoa, aikaa, rahaa – ja hermoja.

Etädiagnostiikan hiilijalanjälki on pienen pieni

Lääkäripalveluiden saavutettavuus ei ole enää samalla tavalla fyysiseen paikkaan sidottua kuin ennen, etädiagnosoinnin avulla lääkäripalvelut voidaan hoitaa laajasti etänä. Etäasioinnin vaikutus liikenteen päästöihin näkyy suoraan siinä, että se vähentää matkustettavien kilometrien kokonaismäärää ja pienentää ruuhkahuippuja.

Henkilöauton (bensiini) hiilidioksidipäästöt ovat 243 grammaa / kilometri / henkilö. Mikäli henkilöllä on keskimäärin 6 kilometrin matka lääkäriin ja hän käy 3,5 kertaa vuodessa lääkärissä, tästä syntyy 6km x 2 = 12 km x 3,5 = 42km x 243g = 10,2 kg päästöt (CO2 ekv/kg) yhden henkilön osalta.

Suomen Terveydenhuollossa on 43 miljoonaa vuosittaista käyntiä! Entäpä jos 10% näistä hoidettaisiin etädiagnostiikan avulla? SÄÄSTÖ OLISI HUIKEAT 4,4 MILJOONAA KILOA (CO2 ekv/kg).

Digitalisaation kipupiste on ihmisen ja teknologian rajapinta

Sosiaali- ja terveydenhuollon kompleksiset systeemit on kyllästetty inhimillisten virheiden mahdollisuuksilla. Digitalisaation kipupiste on ihmisen ja teknologian rajapinta. Suomella on vielä paljon matkaa siihen, että käytössä olisivat aidosti joustavat, toimivat, tehokkaat järjestelmät. Monenlaiset riippuvuudet ja satunnaistekijät mutkistavat teknologioiden hyödyntämistä: ammattihenkilön osaaminen, potilaan ominaisuudet, vuorovaikutushaasteet tai monista sidosryhmistä koostuvat palvelujärjestelmät. Samalla nämä ovat suuria mahdollisuuksia ketterälle toimijalle, joka ymmärtää asiaan liittyvät sekä lääketieteelliset että teknologiset näkökulmat. Lääkärit ja sairaanhoitajat ovat suunnitelleet palvelumme yhdessä teknologia- ja tietoturva-ammattilaisten kanssa. Olemme etädiagnostiikan edelläkävijä.

Tekemissämme lääkäreiden haastatteluissa on noussut esiin lääkäreiden perään kuuluttama varmuus oikeiden diagnoosien tekemisestä. Lääkärit haluavat diagnosoida asiallisesti ja olla varmoja. Tähän liittyy myös kiinteästi potilasturva. Etädiagnostiikka tuo etähoidon aivan eri tasolle kuin pelkkä videoneuvotteluyhteys. Diagnostiikan laitteet on integroitu videoneuvotteluyhteyteen siten, että lääkäri – ja asiakas/potilas – kumpikin näkevät reaaliajassa mittauksien tulokset. 

Etädiagnostiikan näkökulmia

Anssi, Yleislääkäri

Arvioin, että 20% yleislääkärin vastaanotoista on hoidettavissa etänä, kun käytössä on etädiagnostiikka ja näen ja kuulen tulokset reaaliaikaisesti.

Maija, Työterveyslääkäri

Etädiagnostiikka mahdollistaa työntekijän työkykyyn vaikuttavien sairauksien diagnosoinnit ja seurannat. Työnantaja säästää aikaa ja rahaa.

Kaisa, Sairaanhoitaja

Saan tarvittaessa hoitajan vastaanotolta yhteyden etälääkäriin ja voimme yhdessä tutkia potilaan siten, että diagnoosi voidaan tehdä luotettavasti.

Leena, Työterveyshoitaja

Terveystarkastukset ovat hyvä esimerkki miten etädiagnostiikka tehostaa koko toimintaketjua. Olen asiakkaan kanssa tehtaalla ja lääkäri on verkossa.

Sinikka, Kotihoitaja

Vanhuksen ei tarvitse lähteä kotoaan mihinkään, kun hänen terveydentilansa arvioidaan yhdessä etälääkärin kanssa. Etädiagnostiikan laitteet ovat helppokäyttöiset.

Katri, Potilas

Minulla on verenpainetauti ja arvostan sitä, että seurannat voidaan tehdä kätevästi suoraan verkon yli. Koen saavani parempaa palvelua verkossa.

Lasse, Työntekijä

Kun minulla on terveyteeni liittyviä kysymyksiä, pääsen etälääkäriin omalla työpaikallani. Tutkimukset onnistuvat verkon yli, joten minun ei tarvitse lähteä lääkärikeskukseen.

Juha, Työnantaja

Yrityskuvan rakentaminen on meille tärkeää. Etälääkäriin pääseminen ja etädiagnosointi suoraan tehtaalta on kädenojennus työntekijöillemme. Ja samalla säästämme.
    wpChatIcon
    wpChatIcon